OVK-besiktning Gävleborg

Vi säkerställer din inomhusluft | 08-121 532 95

För en inomhusluft
av bästa kvalitet

Behöver du göra en OVK-besiktning i Gävleborg?

Kraven är med all rätt hög på inomhusluften vi andas. Den ska vara av tillräckligt bra kvalitet för att vi människor ska må bra helt enkelt. En bra ventilation är avgörande för att må bra. I Sverige har vi sedan 1991 haft krav på att utföra obligatorisk ventilationskontroll, det vill säga en OVK, kontinuerligt i våra fastigheter. Tidsintervallen bestäms beroende på vilket verksamhet som bedrivs.

I en så kallad OVK- besiktning undersöks hela ventilationssystemet för att se om det fungerar som det ska och att inomhusluften har godkända värden. Det är också reglerat att en OVK-besiktning måste göras av en certifierad och oberoende kontrollant. När det hittas fel och brister måste dessa åtgärdas med krav på efterkontroll. Förutom att säkerställa att luften håller godkända värden kan man också upptäcka förbättringsmöjligheter för att minska energianvändningen i och med en mer effektiv ventilation. Det kan alltså löna sig även ekonomiskt efter utförd OVK- besiktning!

Vi är certifierade att utföra grundliga OVK-besiktningar i Gävleborg med efterföljande åtgärder. Vi har lång erfarenhet och kompetens inom allt som har med ventilation att göra. Dessa är några av orterna där vi kan hjälpa dig: Gävle, Sandviken, Hudiksvall, Bollnäs, Söderhamn.

Välkommen att kontakta oss för en OVK-besiktning i Gävleborg. Fyll i vårt kontaktformulär, så bokar vi in en obligatorisk ventilationskontroll.

Hur ofta behöver man göra en OVK-besiktning?

Tidsintervallen är vart 3:e eller 6:e år och beror dels på vilken sorts fastighet det rör sig om, vilken verksamhet som bedrivs och vilken sorts ventilation som används.

Vård och omsorg – För särskilt utsatta lokaler som till exempel skolor och förskolor, sjukhus och vårdcentraler måste det utföras OVK-besiktning med 3 års mellanrum, oavsett vilken typ ventilationssystem man har.

Bostadsfastigheter och kontorsbyggnader – När det gäller fastigheter där många människor bor eller vistas som har ventilation med mekanisk från- och tilluft med eller utan återvinnig gäller också att man måste utföra OVK- besiktning vart 3:e år. Kontakta oss om du är osäker på vilken sorts ventilation du har.

S-, F-, FX-ventilation – Flerbostadshus, kontorsbyggnader och personalutrymmen i industribyggnader med ventilation i form av självdragsventilation med eller återvinning och mekanisk frånluftsventilation räcker det med vart 6:e år.

När det gäller villor och privatbostäder för 1-2 familjer finns inga krav på en OVK. Där räcker det med att det görs en noggrann kontroll av ventilationsanläggningen vid installationen. Dock är det såklart inget som hindrar dig att utföra en kontroll av ditt ventilationssystem ändå, framförallt om du misstänker att det inte står rätt till.

OVK-besiktning - Trygg och säker kontroll av ventilationen

Vi garanterar en smidig och effektiv OVK-besiktning. Företaget genomför hundratals OVK årligen enligt branschens riktlinjer. Vi har effektiv arbetsprocess där du som kund är i fokus och vi erbjuder mycket effektiva åtgärder för bättre inomhusluft och för minskad energianvändning. Du får självfallet ett protokoll med våra förslag på åtgärder efter färdig OVK- besiktning.

Är det dags för en OVK -besiktning? - Fyll i vårt kontaktformulär med följande information:

  • Fastighetsägare
  • Fastighetsbeteckning
  • Fastighetens adress
  • Fastighetens ventilationssystem
  • Antal lägenheter
  • Kontaktperson med kontaktuppgifter

Vi arbetar som sagt med OVK i hela Gävleborg: Gävle, Sandviken, Hudiksvall, Bollnäs, Söderhamn, mm. Välkommen!

 

Professionell OVK-besiktning med passande åtgärder