OVK-besiktning Gävleborg

Vi säkerställer din inomhusluft | 08-121 532 95

OVK-besiktning Uppsala

Vi hjälper dig med OVK-besiktning i Uppsala

Vi är ett företag som är experter på att hjälpa företag, bostadsrättsföreningar och fastighetsägare med obligatorisk ventilationskontroll, så kallad OVK-besiktning i Uppsala. Företaget har 8 st certifierade besiktningsmän med lång erfarenhet av OVK samt rådgivning i passande åtgärder för förbättrad luftkvalitet och minskade energikostnader.

Det är reglerat enligt lag att fastigheter måste göra en besiktning av samtliga ventilationssystem kontinuerligt. Hur ofta det måste göras styrs av vilken verksamhet som bedrivs och vilken ventilationslösning man har. Tidsintervallen är vart 3:e eller 6:e år. Boka in en OVK-besiktning i Uppsala hos oss.

Kontakta oss för mer information eller för att boka in en OVK!

Hur går en OVK-besiktning till?

När man utför en OVK är det mycket viktigt att vara noggrann och notera alla avvikelser. I varje rum eller lägenhet görs mätningar och observationer som noga protokollförs. Vi går igenom befintligt ventilationssystem och säkerställer att det finns ventilationsdon och ventiler. Det är viktigt att mäta luftflödet i liter/sekund och kontrollerar att det inte finns något bakdrag samt felaktiga installationer. Skicket på ventiler och kanaler bedöms.

Efteråt sammanställs ett komplett besiktningsprotokoll som du som kund får kopia på. I detta kan du ta del av allt som vi har kontrollerat. Där det finns anmärkningar på ventilationssystemet kan du ta del av våra föreslagna åtgärder i protokollet.

Fastighetsägaren får även ett ”OVK-intyg” som visar resultatet av besiktningen med datum och det genomförts av certifierad kontrollant. 

Energioptimering

När vi gjort en korrekt utförd OVK-besiktning kan vi med hjälp av all insamlad data räkna på olika åtgärder för minskad energianvändning. Med hjälp av en energideklaration analyserar våra certifierade energiexperter fastighetens konstruktion, installationer samt energistatistik. Det innefattar också husets centrala delar som värmecentral, ventilationssystem samt isolering och fönster.

Sedan kan vi svart på vitt presentera vad våra föreslagna åtgärder skulle få för resultat i form av minskad energianvändning och därigenom lägre kostnader. En energioptimering kan ses som en ren investering som dessutom värnar miljön.

Hör av dig till oss när vill sänka din energianvändning.

Trygg och säker besiktning av din inomhusluft